Ποιότητα


Η εταιρεία PEG FARM O.E.  επενδύει στην παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών Ποιότητας.

Η παραγωγή, η ωοσκόπηση, η συσκευασία και η διανομή των αυγών είναι διαδικασίες, οι οποίες εφαρμόζονται με γνώμονα τις προδιαγραφές του Πρότυπου Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων «ISO 22000:2005».

Η πιστοποίηση έγινε από την εταιρεία TUV HELLAS για όλες τις υπηρεσίες του πτηνοτροφείου- Από την εκτροφή των πτηνών μέχρι την διανομή των αυγών στους πελάτες μας.

Πιστοποιητικό EN ISO 22000:2005