Αυγά σε θήκες των 10 θέσεων

Φρέσκα Αυγά Α’  Ποιότητας σε θηκάκια κατάλληλα για τρόφιμα.

Η PEG FARM O.E. διαθέτει φρέσκα αυγά, αρίστης ποιότητας σε ειδικές συσκευασίες

  • Αυγά Α΄Ποιότητας – MEDIUM (53-63 g) των 10 θέσεων

  • Αυγά Α΄Ποιότητας- LARGE (63-73 g) των 10 θέσεων