Αυγά χύμα σε καρτέλες- χαρτοκιβώτια

Η εταιρεία PEG FARM O,E παρέχει τη δυνατότητα να διαθέτει αυγά σε καρτέλα εντός χαρτοκιβωτίου