Ωοσκόπηση – Συσκευασία

Στην PEG FARM O.E.  η συλλογή των αυγών γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Τα αυγά μεταφέρονται στο χώρο ωοσκόπησης και συσκευασίας με ηλεκτρική ταινία, απευθείας από τους Θαλάμους εκτροφής.

Η εταιρεία διαθέτει κωδικό ωοσκοπικού κέντρου EL19,  όπως και κωδικό πτηνοτροφείου 3EL02062.

Μετά την ωοσκόπηση τα αυγά κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το βάρος τους και συσκευάζονται

Small:  43-53 g                      Medium: 53-63 g

   Large: 63-73g                        XLarge: >73g