Εγκαταστάσεις

Η πτηνοτροφική μας μονάδα βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση Κουλουρίδια, στα Μέγαρα Αττικής. Οι εγκαταστάσεις  της PEG FARM O.E. είναι πλήρως εκσυγχρονισμένες, σύμφωνα

με τις απαιτήσεις τόσο της Νομοθεσίας όσο και της Πολιτικής Ποιότητας που έχει υιοθετήσει σε όλα τα στάδια της παραγωγής η PEG FARM O.E. .

Η εκτροφή των νεοσσών μέχρι την ωοσκόπηση, τη συσκευασία και τη διανομή είναι κρίκοι μιας αλυσίδας παραγωγής που στόχο έχουν να ικανοποιήσουν και τους πιό απαιτητικούς πελάτες.

Πιο αναλυτικά…….