Η εταιρία

Το πτηνοτροφείο ιδρύθηκε το 1975 από τον Πέγκο Ίωάννη με Όραμα τη δημιουργία μιας σύγχρονης Μονάδας!

Σαράντα χρόνια μετά ….ο Πέγκος Ευάγγελος συνεχίζει την παράδοση της οικογένειας, βάζοντας τη δική του υπογραφή με την εδραίωση και εξέλιξη της PEG FARM O.E..

 

Η PEG FARM O.E. αποτελεί μια καινοτόμο επιχείρηση, πρωτοπόρα στον κλάδο της, στην παραγωγή, ωοσκόπηση και διανομή αυγών. Μοναδικό μέλημα της εταιρείας η παραγωγή προϊόντων Αρίστης Ποιότητας . Για το σκοπό αυτό, το πτηνοτροφείο, που είναι εγκατεστημένο στα Μέγαρα, είναι πλήρως εκσυγχρονισμένο, ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά αλλά και Διεθνή πρότυπα στην Παραγωγή Αυγών.