Αναθρεπτήριο

Η PEG FARM O.E. αναλαμβάνει την εκτροφή των νεοσσών από τις πρώτες μέρες τις ζωής τους με στόχο την ενίσχυση της διατροφής τους και την παρακολούθηση της Υγείας τους.

Στο Αναθρεπτήριο της Μονάδας οι νεοσσοί φτάνουν την πρώτη μέρα της ζωής τους, συνοδευόμενα από πιστοποιητικά Υγείας και Έγκριση Κτηνιάτρου.

Οι νεοσσοί θα παραμείνουν στο Αναθρεπτήριο για ένα μικρό χρονικό διάστημα πριν μεταφερθούν στους θαλάμους εκτροφής.